ذوب و نورد و توليد ظروف آلومينيوم 110 خالقيان

سازنده ظروف آلومینیوم با پرسهای هیدرولیک

افتخارات


تندیس همایش یکصد مدیر برتر صنعت و تجارت ایران
سال 1392


چهارمین کنگره سراسری پیشتازان کیفیت و کارآفرینی در عرصه تولید و صنعت


گواهینامه ثبت علامت