ذوب و نورد و توليد ظروف آلومينيوم 110 خالقيان

سازنده ظروف آلومینیوم با پرسهای هیدرولیک

فروش

بخش فروش کارخانه تسهیلات متنوعی را جهت فروش کالا به مشتریان با حجم خریدهای مختلف ارائه میدهد.
*** به زودی اطلاعات تکمیلی در این بخش قرارخواهد گرفت.