ذوب و نورد و توليد ظروف آلومينيوم 110 خالقيان

سازنده ظروف آلومینیوم با پرسهای هیدرولیک

محصولات

1. تولید قابلمه های آشپزخانه های خانگی و صنعتی در اندازه های مختلف با کیفیت عالی
2. تولید ورق آلومینیوم در اندازه های مختلف با کیفیت مرغوب

انوع قابلمه های رنگی


انوع ظروف آلومینیوم بی دسته در اندازه های مختلف


انواع تابه آلومینیوم بی دسته در اندازه های مختلف
انواع ظروف آلومینیوم با دسته در اندازه های مختلف


انواع تابه آلومینیوم بادسته در اندازه های مختلف