ذوب و نورد و توليد ظروف آلومينيوم 110 خالقيان

سازنده ظروف آلومینیوم با پرسهای هیدرولیکتصاویر

انوع قابلمه های رنگی


انوع ظروف آلومینیوم بی دسته در اندازه های مختلف


انواع تابه آلومینیوم بی دسته در اندازه های مختلف
انواع ظروف آلومینیوم با دسته در اندازه های مختلف


انواع تابه آلومینیوم بادسته در اندازه های مختلف